Companii

NRGeenie

NRGeenie

Cum poţi să faci profit din predicţii privind consumul de energie

Ideea care a generat produsul a apărut la mijlocul lui 2017 dintr-un experiment menit sa valideze ipoteza predictibilităţii consumului de gaze naturale la nivel național. Împreună cu Vlad Vergu, pe care Andrei Pruteanu l-a cunoscut la Universitatea Tehnică din Delft, Olanda, unde amândoi erau în curs de definitivare a studiilor doctorale în domeniul ingineriei software, a realizat un mini studiu de fezabilitate pentru testarea ideii. Succesul studiului le-a dat celor doi impulsul către următorul pas, dezvoltarea ideii într-un produs comercial care să răspundă nevoii din ce în ce mai acute de analiză de date a companiilor din domeniul energetic.

Au fost urmărite două direcţii principale:

Analiza retrospectivă a datelor în vederea înţelegerii aprofundate a fenomenelor măsurate (ex: trenduri de consum săptămânale/sezoniere/anuale, efectul deciziilor de marketing asupra consumului, corelaţii între diverşi parametri - consum vs preturi, etc.)

Predicţia trendurilor de interes (ex: consum agregat, dezvoltare portofoliu clienţi pe diverse segmente de piaţă etc.)

NRGeenie este un produs analytics-as-a-service al Trendometrics destinat pieţei de energie din România și nu numai. El oferă predicții pentru consumuri agregate de gaz natural atât la nivel național (vezi Figura 1) cat și la nivel regional sau specific unui anumite rețele de distribuție (SRM). Datorită dificultații gestionării problemei dezechilibrelor de pe piața de gaz natural din România, NRGeenie vine să ajute jucătorii activi în a-și defini o strategie optimă pentru a răspunde acestor provocări. Concret, acestea se referă la diferențele mari între alocări și măsurători, variații mari ale alocărilor în intervale calendaristice foarte mici (ex: de la o zi la alta), neconcordanțe între consumul istoric masurat și cel alocat etc.

Figura 1 – Consum agregat de gaz natural la nivel national: masuratori vs. predictii
Figura 1 – Consum agregat de gaz natural la nivel naţional: măsurători vs. predicţii

Folosind tehnologii avansate de inteligență artificială, dar și cunostințe specifice pietei de energie, NRGeenie ofera o viziune clară asupra trendurilor istorice precum și previziuni cu privire la consumul agregat de energie (vezi Figura 2). În acelaşi timp, oferă indicii clare legate de cauzele ce determină profiluri specifice de consum în intervale de timp unde condițiile externe (ex: anotimpuri, conditii meteo, etc.) influențează hotărator atât evoluția consumului dintr-un anumit areal geografic cât și la nivel național.

Figura 2 – Exemplu de predictie de consum agregat de gaz natural la nivel national
Figura 2 – Exemplu de predicţie de consum agregat de gaz natural la nivel naţional

Pe baza previziunilor de consum, clienţii iau decizii de trading foarte avantajoase astfel încât să işi maximizeze profiturile si sa evite in acelaşi timp situaţiile de dezechilibru (alocari ce nu pot fi onorate) ce pot duce la penalităţi cu valori foarte mari.

NRGeenie oferă acces web clienţilor la datele previzionate atât sub formă grafică cât şi tabelară. Datele de consum previzionat sunt actualizate zilnic şi pot fi exportate în format Excel. Pe infrastructura de cloud privat, modelele matematice care stau la baza acestor previziuni sunt actualizate la intervale de timp regulate şi au ca date de intrare atat consumul istoric cât şi alte informaţii ce influenţează consumul de energie, informaţii specifice clientului.

Ceea ce distinge NRGeenie de produse similare ale competitorilor, de regula realizate de corporaţii de foarte mari dimensiuni, este acurateţea predicţiilor (erori medii de 2%) şi mai ales agilitatea cu care echipa de analisti Trendometrics răspunde nevoilor clientilor.

“Avem atuul unei combinaţii de expertiză specifică domeniului energetic acumulată din interactionarea directă cu clienţii încă din faza de dezvoltare a produsului, cât şi de know-how avansat tehnic, de artificial intelligence (deep learning). Suplimentar, agilitatea cu care se dezvoltă proiectul este mult mai mare decât în cazul unor produse similare create de companii cu cicluri de dezvoltare mult mai mari. Şi nu în ultimul rând, echipa de devoltare beneficiază de expertiza acumulată atât pe piaţa IT internă, cât şi pe cea externă, fapt ce îi conferă o perspectivă mai largă asupra abordărilor tehnice si de relaţii cu clienţii”, spune Andrei Pruteanu.

În plus, datorită metodologiei inovatoare pe care se bazează dezvoltarea NRGeenie (Figura 3), capabilitătile acestuia pot fi utilizate și/sau extinse cu usurință pentru a acoperi domenii conexe precum piața de energie electrică provenită din surse clasice și/sau regenerabile (ex: eolian) sau functionalități de tip smart-city (ex: consum agregat per cvartal/cartier și/sau cladiri rezidențiale/birouri).

Figura 3 – Metodologie NRGeenie
Figura 3 – Metodologie NRGeenie

Actualmente, NRGeenie are clienți activi pe piața de gaz natural din România - traderi dar și transportatori și furnizori cu portofolii vaste ce acoperă toate segmentele de piață - industrial, rezidențial casnic și/sau spații comerciale și clădiri de birouri.

Share!