Idei

Electrofiltru pentru desprăfuirea gazului de la centralele termice pe lemn

Electrofiltru cilindric cu două câmpuri, utilizat pentru desprăfuirea gazului

Sobe, şeminee şi centrale pe lemne cu emisii aproape zero

În România şi în alte ţări din centrul şi nordul Europei, pentru încălzirea locuinţelor iarna şi pentru prepararea apei calde menajere, pe lângă centrale termice pe gaz, se utilizează şi cele care ard lemn sau alte produse derivate. Aproximativ 50% din gospodăriile românilor din zonele rurale, chiar şi în zonele urbane, utilizează lemnul ca sursă de combustibil pentru realizarea încălzirii locuinţelor şi pentru prepararea apei calde. Arderea lemnului în sobe şi centrale termice determină o sursă în plus de poluare a aerului. Puterea termică a acestora nu este mare, dar numărul lor este însemnat, sunt răspândite peste tot, iar efectul poluator produs nu este de neglijat.

Proiectul „Electrofiltru cilindric cu două câmpuri utilizat pentru desprăfuirea gazului de la centralele termice pe lemn”  se referă la realizarea unui electrofiltru care este utilizat la depoluarea gazelor rezultate în urma arderii lemnului (sau peleţi, biomasă, cărbune) în centralele termice. Scopul electrofiltrului este de a reduce emisiile de praf cu 85-95% faţă de situaţia neutilizării electrofiltrului. Pentru a colecta particulele de praf, electrofiltrul se realizează în coşul de fum în primele două tronsoane. Are o anumită construcţie în interior şi este alimentat de la două surse de înaltă tensiune.

De studiul electrofiltrelor mă ocup de 20 de ani, pentru că a fost tema mea de cercetare la doctorat şi apoi, peste ani de zile, postdoctorat. La început am realizat cercetări asupra electrofiltrelor industriale utilizate la termocentrale. Din 2012, prin programul de postdoctorat şi prin realizarea unor stagii la două universităţi importante din Franţa şi Germania, am început să studiez realizarea unor electrofiltre pentru centrale termice pe lemne“, spune Gabriel Nicolae Popa, iniţiatorul proiectului, care este conferenţiar universitar la Universitatea Politehnică Timişoara.

Pentru a funcţiona eficient, electrofiltrul propus se montează în interiorul coşului de fum de inox, în partea inferioară a coşului care este montat în exteriorul clădirii. În acest fel, electrofiltrul nu ocupă spaţiu. Curgerea fumului este naturală de jos în sus şi trece pe lângă electrozii conectaţi la sursele de înaltă tensiune care vor determina încărcarea electrostatică a prafului şi apoi colectarea lui pe suprafeţele colectoare ale electrofiltrului.

Electrofiltru cilindric cu două câmpuri, utilizat pentru desprăfuirea gazului

Printr-o dimensionare corespunzătoare a electrozilor de emisie, de colectare şi a surselor de înaltă tensiune, electrofiltrul devine fezabil şi se poate realiza şi pentru centrale termice mai mari, care deservesc şcoli, instituţii publice , cabane, pensiuni, în zone izolate, fără gaz.

Share!