Tineret

Chit educativ eoliano-fotovoltaic

Chit educativ eolian-fotovoltaic

Educaţie pentru ecologie urbană

Un chit de producere a energiei electrice din surse regenerabile este una dintre componentele parcului educațional realizat la Colegiul Național ”Petru Rareș” din Suceava. Ideea acestui parc a pornit, pe de o parte, de la dificultăţile întâmpinate în organizarea activităților instructiv educative din cauza lipsei de spațiu, iar pe de altă parte, din dorinţa Colegiului de amenajare a unor spații atractive și stimulatoare destinate educației non-formale în aer liber, vizând în special educația civică și educația pentru ecologie urbană, complementare zonelor de învățare tradiționale.

Astfel, au fost puse bazele organizării unei „Școli de Sâmbătă” prin care este asigurată cultivarea abilităților practice relevante pentru domeniile menţionate, determinându-i pe elevi și pe profesori să conștientizeze beneficiile pe termen lung al acestui model educațional, devenind importanți agenți ai schimbării în comunitatea lor.

La realizarea Parcului Educațional al Colegiului Național ”Petru Rareș” au participat prin acţiuni de voluntariat elevi de gimnaziu, dar și de liceu, părinți, bunici, specialiști din diverse domenii și profesori.

Prin muncă, cooperare și inspirație s-au materializat cele cinci zone ale parcului educațional în aer liber și în prezent se lucrează pentru finalizarea materialelor suport ale activităților ce se vor derula în:

  • zona de tip amfiteatru pentru activități non-formale creative (teatru, proiecții de film, dezbateri, prezentări de proiect);
  • zona de observație și experiment în vederea producerii „ah hoc” de electricitate din surse regenerabile;
  • grădina cu flori de leac și aleea terapeutică, ce va fi îngrijită de elevi pentru a dezvolta abilități practice și a conștientiza ajutorul pe care natura îl poate da omului;
  • zona meteorologică cu stație și secțiuni de sol la vedere, ce va permite derularea de activități de cunoaștere a fenomenelor meteo și a interacțiunii dintre structura de sol și plante;
  • spațiul cu module pentru joc și activități bazate pe proiect (scrabble cu piese mobile și un cadru pentru jocuri de mișcare, panouri pasive și interactive pentru realizarea vizibilității produselor finale ale activităților).

Amenajarea zonei energetice a parcului a fost realizată de elevii de clasa a IX-a în colaborare cu profesorii de fizică ai colegiului. Această zonă este una deosebită, pentru că a fost gândită pentru a fi locul în care se vor derula un număr mare de lecții științifice, curriculare, dar și extra curriculare, interdisciplinare. Cuprinde un panou solar de 200 W şi regulatorul eferent, o eoliana de 400 W şi regulatorul adaptat, precum si un acumulator. Este în discuţie şi utilitatea unui invertor. Puterea produsă este de aproximativ 600 W, iar tensiunea utilizabilă este de 12 V. Echipamentele, cu excepţia turbinei şi a panoului solar, sunt instalate într-un chit de exterior care permite vizualizarea valorii energiei acumulate şi permite realizarea unor lecţii de fizică utilizând datele culese.

Chit educativ eolian-fotovoltaic

Pe cele două ecrane încorporate sistemului de administrare energetică a chitului se pot citi în timp real informații legate de cantitatea de energie acumulată, de voltaj și amperaj.  În apropiere va fi montata şi o staţie meteorologică, pentru a urmări corelaţia dintre factorii climaterici şi cantitatea de energie produsă şi acumulată de către sistemul hibrid eolian-fotovoltaic.

În prezent, o grupă de cercetare școlară din cadrul Școlii de inovație a colegiului realizează un studiu asupra modului în care informațiile de pe ecrane pot fi transmise la distanță și analizate chiar în timpul derulării lecțiilor de fizică.

În acelaşi timp, profesorii lucrează la elaborarea unor planuri de unități de învățare vizând domeniul energiei electrice, care includ ca material didactic zona energetică a parcului educațional. Prin exploatarea didactică a acestei zone, se dorește ca elevii și indirect, părinții lor, să devină conștienți de puterea benefică, dar și de limitele producerii energiei în general, și a energiei verzi, în particular.

Elevii vor descoperi în mod activ informații despre cum se produce energia electrică din surse regenerabile, despre cât costă acest demers și despre randamentul de utilizare a unei eco instalații electrice, precum și despre impactul asupra mediului înconjurător a funcționării ei și despre nevoia de a inventa și inova în domeniul energetic. Pe termen mai lung, vor fi vizate și dezvoltarea unor competențe de ordin înalt, de tip abilități și atitudini, pentru ca elevii, acum și mai târziu, să poată participa la discuții și decizii care să influențeze în mod benefic viitorul orașului lor, al țării și al Europei.

Reprezentantii Colegiului spun că ar dori ca pe viitor proiectul să fi implementat şi în alte şcoli. Fiind un chit educaţional, scopul lui este sprijinirea procesului de învăţare activa, prin descoperire, având în faţă un material didactic care este, de fapt, un dispozitiv funcţional.  Studiul randamentului lui de funcţionare este o lecţie de sine stătătoare.

Pe lângă efortul voluntarilor, amenajarea parcului educațional s-a realizat majoritar cu fonduri dintr-un proiect privat pe care Colegiul Național ”Petru Rareș” Suceava l-a implementat în anul școlar 2017-2018. Partea de soft a pregătirii exploatării (conceperea de proiecte de unități de învățare de tip pluri / inter / trans disciplinare și testarea acestora, din punct de vedere al relevanței învățării) s-a realizat și continuă să se realizeze în cadrul proiectelor Erasmus + KA1Noi perspective asupra învățării autentice prin utilizarea cadrului natural în mod trans-disciplinar”, respectiv Erasmus + KA2New energy for new European citizens”, cu parteneri în Franța, Germania, Olanda, Polonia.

Share!