Întrebări frecvente

Participarea la concursul E.ON Energy Globe Award România nu este limitată cu nimic. Poate participa oricine: firme, persoane fizice, inventatori, concerne, organizații, organizații neguvernamentale, asociații, comune, orașe, școli, etc. Proiectele pot fi în orice fază de realizare. Proiectele nerealizate până acum sunt evaluate la categoria Idei. 

Da, participarea și înscrierea la concurs nu sunt taxate.

Poți înscrie orice proiect care economisește energia sau protejează natura sau care contribuie în alt mod la protejarea mediului înconjurător.

Termenul limită pentru înscrieri este 31 mai 2018. Există posibilitatea ca, în funcţie de numărul de proiecte înscrise şi de solicitările primite din partea celor care doresc mai mult timp la dispoziţie pentru pregătirea documentaţiei, termenul de înscriere să fie prelungit până pe data de 16 iunie.

Înscrierea la concurs se poate face prin intermediul formularului online. Dacă titularul propunerii de proiect nu are posibilitate să completeze și să expedieze formularul on-line, poate contacta echipa organizatorică a E.ON Energy Globe Award România la adresa energyglobe@eon-romania.ro și poate primi clarificări individuale cu privire la modul de depunere a înscrierii la concurs.

Municipalităţi
Proiectele din domeniul economisirii energiei, folosirii resurselor regenerabile ori conservării mediului înconjurător la care autorităţile administraţiei publice locale, primării, municipalităţi etc. Proiectele pot fi înscrise de către oricine dar deținătorul proiectului respectiv plătitorul proiectului trebuie să fie orice unitate autonomă din România.

Do It Yourself
Toate proiectele din domeniul ecologiei, economisirii energiei și folosirii resurselor regenerabile, pe care le-au gândit şi aplicat proprietarii de gospodării.

Companii
Proiectele de economisire a energiei sau proiectele orientate spre conservarea mediului natural și a resurselor naturale, propuse de persoanele juridice care derulează afaceri în România.

Tineret 
Proiectele din domeniul ecologiei, economisirii energiei şi folosirii resurselor regenerabile, care susţin şi încurajează preocupările ecologice ale tinerilor.

Idei 
Ideile, conceptele nerealizate, şi inovaţiile – toate acestea pot fi încadrate în această categorie, evaluarea acestei categorii nu este legată cu nimic de evaluarea celorlalte categorii. Proiectele selectate ar putea fi susţinute pentru realizarea lor de către organizatorul competiţiei.

  • Cererea de înscriere completată corect: scurtă prezentare a proiectului și documentația foto aferentă (dacă este posibil, este oportună atașarea cel puțin a 2 fotografii digitale de calitate);
  • Descrierea proiectului cu menționarea următoarelor puncte de vedere: scopul, costurile/beneficiile, altă posibilă valorificare și contribuția proiectului, descrierea influenței asupra mediului înconjurător;
  • Dacă există material documentar, ca de ex. fotografii, afișe, publicații, articole de ziar, înregistrări video, CD, DVD, broșuri, etc.

Toate materialele justificative pot fi trimise prin intermediul formularului online. Dacă nu aveți materialele în format digital, acestea pot fi expediate și prin poștă. În acest caz contactați-ne pe energyglobe@eon-romania.ro. Recomandăm descrierea proiectului înscris cât mai detaliat posibil și menționarea informațiilor concrete privind obiectivul și contribuția acestuia și pe cât posibil a mai multor detalii tehnice. Descrierea clară a proiectului este esențială pentru evaluarea acestuia.

Da, dacă a avut loc orice fel de îmbunătățire sau dezvoltare a proiectului existent.

Da, dacă a avut loc orice fel de îmbunătățire sau dezvoltare a proiectului existent.

Da, la concurs pot fi înscrise proiectele aflate doar „pe hârtie“ ori în faza de planificare. Aceste proiecte vor fi evaluate la categoria Idei.

Da, la concurs pot fi înscrise orice fel de proiecte de economisire a energiei, indiferent de vechimea proiectului.

Proiectele înscrise sunt evaluate de un juriu de specialitate independent, ai cărui membri sunt specialiști în domeniul energeticii și mediului.