Microhidrocentrala pe râul Moldova, municipiul Roman

Microhidrocentrala pe râul Moldova, municipiul Roman

Energie verde pentru întreg oraşul

Valorificarea potenţialului hidroenergetic din zona Roman, jud. Neamţ, dată fiind vecinătatea cu râul Moldova a fost privită ca a o oportunitate de către municipalitate, atât prin prisma producerii de energie din surse regenerabile, dar şi ca factor de dezvoltare al zonei. 

Astfel, ideea construcţiei unei microhidrocentrale pe râul Moldova a prins contur din ce în ce mai mult. După parcurgerea etapelor necesare pentru obţinerea de finanţare europeană, în 2012 a fost semnat contractul de execuţie a lucrărilor, acestea fiind finalizate la sfârşitul anului 2014.

În primii doi ani de funcţionare efectivă (2015 şi 2016) hidrocentrala a produs circa 2900 MWh energie, acoperind consumul iluminatului public, şcolilor şi instituţiilor publice care aparţin de Primăria Roman. Energia produsă este destinată exclusiv consumului comunităţii, nefiind destinată comercializării către terţi. De exemplu, valoarea sumelor economisite de Primărie în prima jumătate a anului 2017 este de circa 300.000 lei.

Sumele astfel economisite pot fi folosite pentru finanţarea unor proiecte de interes pentru comunitate, încât în final câştigul va fi atât al comunităţii, cât şi al municipalităţii.

Cantitatea de energie posibil a fi produsă, conform indicatorilor de proiect, este de 3000 MWh anual, la o putere de 580 kW, dar aceasta depinde foarte mult de regimul hidrologic din zonă şi de debitul râului Moldova.

Pe lângă economiile realizate, construcţia hidrocentralei prin mica acumulare poate concura la preluarea unor viituri în cazul creşterilor de debit din amonte, prevenind producerea unor inundaţii în zonă.

Pe de altă parte, acumularea hidrocentralei are potenţial de valorificare turistică şi de agrement prin implicarea activă a mediului de afaceri local.

În continuare, municipalitatea are în vedere şi alte proiecte în domeniul protecţiei mediului şi producerii de energie din surse regenerabile:

  • Modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public din municipiu (montarea de surse de lumină cu eficacitate mărită; puncte de aprindere echipate cu module de telegestiune ce oferă posibilitatea aprinderii/stingerii în funcţie de nivelul natural de iluminare sau după un orar prestabilit, control de la distanţa al aprinderii/stingerii, monitorizarea consumurilor, evaluarea stării de funcţionare)
  • Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale şi în clădirile publice, pentru care sunt finalizate proiectele "Creșterea eficienței energetice a clădirii Centrului Multicultural Unirea al municipiului Roman" şi "Creșterea eficienței energetice a clădirii publice din Municipiul Roman, Str. Smirodava Nr. 28".
  • Reducerea emisiilor de carbon prin creşterea producţiei de energie din surse regenerabile mai puţin exploatate, în municipiul Roman se va realiza proiectul: "Completare sistem de încălzire existent cu surse de energie regenerabilă - BIOMASĂ - la principalele instituţii publice",  prin echiparea acestora cu centrale termice cu funcţionare pe biomasă, reprezentată prin salcia energetică, lemn şi peleţi de lemn.