Empower your building and community efficiency

Empower your building and community efficiency

Cu toții ne dorim facturi mai mici la utilități, dar cum putem reduce consumul fără a renunța la confortul cu care ne-am obișnuit? Care ar fi soluțiile? Eficiența energetică scade factura.

Acestea au fost întrebările pe care și le-au adresat 11 specialiști din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN) care, în 2014, au format o echipă interdisciplinară și au lansat o provocare inedită pentru universitatea pe care o reprezintă: Evaluarea potențialului de eficiență energetică în propriile clădiri. Astfel, s-a născut un proiect complex care avea să evalueze, într-o primă fază eficiența energetică la nivelul celor 35 de clădiri ale universității, care însumau o suprafață utilă generoasă, de peste 100.000 mp.

S-a pornit, așadar, de la analiza costurilor energetice reflectate în factura anuală de utilități (energie electrică și gaz metan), costuri semnificative de altfel -  1.490.775 euro/an (28,26 GWh/an), la un consumul mediu de energie  - cca 330 kWh/mp/an.

Echipei inițiale li s-a alăturat alți 44 de studenți din facultățile de inginerie și împreună au demarat evaluare energetică a clădirilor, au derulat audituri energetice pe specialități, dar și coordonate între ele, respectiv implementări de soluții pilot de creștere a eficienței energetice, totul cu scopul de a pregăti un plan de soluții realist, atractiv, dar și realizabil într-un timp rezonabil!

În urma acestor analize a rezultat un palier întreg de soluții de eficiență, cuantificate tehnic ca fezabilitate și economic, prin analiză cost-beneficiu. Astfel pentru reducerea consumului și pierderilor de energie s-au structurat multiple soluții cum ar fi: un sistem integrat de monitorizare a consumului la nivel de clădiri, iluminat inteligent cu tehnologie LED și senzori de lumină, termoizolarea fațadelor și suprafețelor vitrate la nivelul clădirilor cu un consum ridicat de căldură, free cooling pentru camerele de servere, înlocuirea surselor termice neperformante și recuperarea de căldură de la unele cazane, unități de micro-cogenerare, captatoare solare și panouri fotovoltaice etc.

Enumerate, aceste soluții nu sunt foarte atractive însă, însumate, înseamnă o economisire de circa 11.000 MWh/an, respectiv 900.000 euro/an! Spectaculos, nu? Adică o reducere valorii facturii de energie cu peste 60%.

„Consider că universitățile, în special cele tehnice, pot și trebuie să fie catalizatorul schimbării în domeniul eficienței energetice în clădiri și în industrie. Echipa Universității Tehnice din Cluj-Napoca împărtășește această convingere, deține competențele profesionale necesare și va realiza ca pas următor promovarea inițiativei și în celelalte universități din România, ca model de business, care să implice atât resurse interne specializate, cât și investiții și operatorii de servicii energetice din industrie“, spune Andrei Ceclan, coordonatorul proiectului.

Și pentru că soluțiile identificate și-au demonstrat fezabilitatea, acest proiect intern a constituit baza de plecare a unor noi proiecte, recunoscute și apreciate ulterior la nivel internațional, respectiv a deschis calea colaborării cu autoritățile locale și naționale pentru promovarea creșterii confortului și eficienței în clădiri.