Soluţii de eficientizare a consumului de energie reactivă la stadionul "Emil Alexandrescu" din Iaşi

Soluţii de eficientizare a consumului de energie reactivă la stadionul "Emil Alexandrescu" din Iaşi
Ideea de la care a pornit proiectul este faptul că instalaţia de alimentare cu energie electrică a nocturnei stadionului "Emil Alexandrescu" din Iaşi funcţionează doar 8-10 ore pe lună, preponderent subîncărcată, motiv pentru care apar consumuri de energie activă reduse, iar ponderea pierderilor TRAFO reactive din factura de energie depăşea 80%.

Pentru reducerea consumului de energie reactive, Municipiul Iaşi şi E.ON Energie România SA au implementat soluţia de eficientizare a consumului de energie prin instalarea de baterii de condensatoare cu trepte fixe în tabloul de distribuţie aferent transformatorului.  De la un consum de energie inductivă măsurată de 301.561 kvarh la începutul proiectului, pentru o perioadă de 181 zile s-au obţinut economii de energie de 231.566 kvarh pentru ambele posturi de transformare. Reducerea echivalentă a costurilor este evidentă, de 56%. Proiectul implementat este eficient si sustenabil.     

Iniţiator: Primăria Municipiului Iaşi