Completarea sistemelor clasice cu sisteme care utilizează energie solară la instituţiile publice din municipiul Târgu Mureş

Completarea sistemelor clasice cu sisteme care utilizează energie solară la instituţiile publice din municipiul Târgu Mureş
Proiectul propune realizarea unor sisteme solare racordate la reţeaua de distribuţie a apei calde de consum, compuse din echipamente performante (panouri solare, boilere, electropompe de circulaţie etc.) şi exploatarea acestora în mod eficient şi raţional, conform necesităţilor consumatorului. Beneficiarii proiectului sunt 12 obiective, şcoli, grădiniţe şi centre sociale, aflate în prezent în patrimoniul Primăriei Târgu Mureş.

Energia termică necesară pentru producerea apei calde de consum pentru obiectivele de investiţii va fi obţinută prin completarea sistemelor clasice cu sisteme care utilizează energia solară. Pentru aceasta, reţelele de distribuţie a apei calde de consum vor fi modificate, în sensul racordării noilor echipamente la branşamentele existente de energie electrică, apă rece, canalizare.

Realizarea obiectivului de investiţie are un impact benefic asupra mediului prin reducerea emisiilor de CO2 şi reducerea cheltuielilor de exploatare, prin eficienţă ridicată şi autonomie.

Iniţiator: Primăria Municipiului Târgu Mureş