E.ON Energy Globe Award România 2016

Categoria Tineret

Şcoala Zero Waste & Keep Danube Clean – Bike Tour
Şcoala Zero Waste & Keep Danube Clean – Bike Tour

“Şcoala Zero Waste” şi “Keep Danube clean – Bike Tour” sunt doar două dintre proiectele educaţionale ale Asociaţiei EcoStuff România, care militează pentru o lume curată şi sănătoasă, o lume cu zero deşeuri. Prin fiecare proiect de până acum, asociaţia  a încercat și a reușit să promoveze soluții pentru a educa și dezvolta comunitatea, pentru a încuraja creativitatea și pentru a inspira acțiuni pozitive pentru protejarea mediului înconjurător.

Energy Playground
Energy Playground

„Energy playground - spaţiu de joacă al viitorului“ este un loc de joacă acoperit, un spaţiu de petrecere a timpului liber chiar în perimetrul şcolii, în care activități precum pedalatul sau săritul corzii transformă mișcarea în energie. Cu ajutorul unor echipamente speciale de ultimă generaţie, joaca copiilor produce energie verde.

Traffic Snake Game
Traffic Snake Game - „Oscar, șarpele hoinar”

Obiectivul campaniei Traffic Snake Game - „Oscar, şarpele hoinar” este încurajarea mersului pe jos și cu bicicleta la școală, având ca principal grup țintă elevii și părinții acestora. Campania combate o serie de percepții negative privind deplasarea și siguranța în trafic, promovând transportul sustenabil ca distractiv și sănătos atât pentru copii, cât și pentru adulți.

Categoria Companii

Multinvest Business Center
Multinvest Business Center

Prima “clădire verde” de birouri clasa A cu certificare BREEAM clasa “Very Good” din Târgu Mureş, utilizează tehnologii innovative pentru un mediu de lucru sănătos. Proiectul contribuie la creşterea economică durabilă şi dezvoltarea economică pe plan regional şi local prin asigurarea durabilităţii afacerilor, creşterea avantajelor competitive ale Regiunii Centru şi crearea de noi locuri de muncă.

Teraplast
Free Chiller – Fabrica de țevi PVC

În fluxul de producţie al extrudării ţevilor si profilelor din PVC se utilizează apă industrială pentru răcirea produselor. După utilizare, această apă industrială necesită o răcire cu 6-8 grade Celsius, răcire care se realizează actual cu mai multe chilere, apoi, apa se reintroduce în flux, prin recirculare. Proiectul constă în achiziţia şi montajul în cadrul fabricii de ţevi PVC a două free chilere care se vor intercala în instalaţii.

NEZEH
NEZEH - Near Zero Energy Hotels

Proiectul neZEH contribuie la creșterea numărului de Clădiri aproape Zero Energie cu o performanță energetică foarte ridicată. Necesarul de energie este acoperit într-o măsură cât mai mare din surse regenerabile, inclusiv din instalații de producere a energiei regenerabile la fața locului sau în apropiere. La nivel european, 16 hoteluri (Croația, Franța, Grecia, Italia, România, Spania și Suedia) au fost selectate pentru a deveni Proiecte Pilot neZEH, încă din anul 2014.

Categoria Municipalități

UNDP
Îmbunătăţirea eficienţei energetice în locuinţele şi comunităţile din zonele defavorizate din România

Proiectul şi-a propus ca domenii principale de intervenție îmbunătăţirea politicilor pentru a sprijini eficiența energetică în comunităţile cu venituri reduse, îmbunătăţirea capacităţii la nivel local de a reduce consumul de energie, reducerea directă a consumului prin măsuri de reabilitare în cadrul comunităţii, precum şi strângerea de date și informații pentru a fi puse la dispoziţia factorilor de decizie în vederea conceperii şi dezvoltării unor programe de eficienţă energetică.

Soluţii de eficientizare a consumului de energie reactivă la stadionul "Emil Alexandrescu" din Iaşi
Soluţii de eficientizare a consumului de energie reactivă la stadionul "Emil Alexandrescu" din Iaşi

Ideea de la care a pornit proiectul este faptul că instalaţia de alimentare cu energie electrică a nocturnei stadionului "Emil Alexandrescu" din Iaşi funcţionează doar 8-10 ore pe lună, preponderent subîncărcată, motiv pentru care apar consumuri de energie activă reduse, iar ponderea pierderilor TRAFO reactive din factura de energie depăşea 80%.

Completarea sistemelor clasice cu sisteme care utilizează energie solară la instituţiile publice din municipiul Târgu Mureş
Completarea sistemelor clasice cu sisteme care utilizează energie solară la instituţiile publice din municipiul Târgu Mureş

Proiectul propune realizarea unor sisteme solare racordate la reţeaua de distribuţie a apei calde de consum, compuse din echipamente performante (panouri solare, boilere, electropompe de circulaţie etc.) şi exploatarea acestora în mod eficient şi raţional, conform necesităţilor consumatorului. Beneficiarii proiectului sunt 12 obiective, şcoli, grădiniţe şi centre sociale, aflate în prezent în patrimoniul Primăriei Târgu Mureş.

Categoria DIY

Casa eficientă energetic
Casa eficientă energetic

Trei prieteni au pornit la drum cu scopul de a construi o casă inteligentă, cu un consum energetic redus. Managementul sistemelor de încălzire, răcire, electrice şi altele este susţinut de un sistem SmartHouse care decide, în funcţie de estimări/prognoze şi istoric, când este nevoie de căldură sau răcire. Consumul de gaze naturale pentru tot sezonul de iarnă a fost de 460 lei.

Upcycling Garage
Upcycling Garage

Două asociaţii şi-au propus să creeze primul magazin fizic cu produse obţinute din deşeuri şi alte materiale neconvenţionale, prin tehnici caracteristice upcycling-ului. Magazinul se va numi Upcycling Garage şi va fi amplasat în Bucureşti.

AnARTivism
AnARTivism

Conceptul AnARTivism (Ana + Art + activism), de educaţie ecologică şi eco-handmade design, s-a născut acum 10 ani, din dorinţa de a promova ideea de reciclare. Colecţiile designerului Ana Nedelcu sunt formate din vestimentaţie, accesorii şi obiecte de decor interior, totul realizat manual din materiale reciclate.

Categoria Idei

Detectarea scurgerilor de metan în zonele urbane
Detectarea scurgerilor de metan în zonele urbane

Metodele pentru detecţia gazelor cu ajutorul platformelor aeropurtate au fost cercetate, dezvoltate şi certificate pentru zonele rurale. 3D GEO LASER propune o metodă pentru detectarea scurgerilor de metan în zonele urbane, cu ajutorul platformelor aeropurtate. Care a fost punctul de pornire?

Energy Playground
Modul bazat pe elemente de inteligență artificială și tehnici de auto-învățare utilizat în eficientizarea consumului de energie în sectorul clădirilor

Simplitatea modelului, numărul mic de date măsurate necesare calibrării și eficiența ridicată de calcul, estimare și prezicere, recomandă implementarea modulului în infrastructuri de smart-building, smart-grid și smart-cities, acesta putând reprezenta punctul de legătură și minimizare a diferenței între cererea, producerea și distribuția de energie.

Traffic Snake Game
ECO ROUTE – Încarcă Viitorul

Proiectul propune realizarea unei reţele de staţii de încărcare gratuită a vehiculelor electrice care să permită deplasarea interurbană cu acesta. ECO ROUTE doreşte să devină o alternativă pentru dezvoltarea electromobilităţii în România, bazată pe principiul: încărcare gratuită pentru vehiculele electrice, plătită prin publicitate!